Trygg-Hansa reseförsäkring

Har du tecknat en hemförsäkring för villa, bostads- eller hyresrätt hos Trygg-Hansa ingår även Trygg-Hansa reseförsäkring. Reseförsäkringen gäller under resans första 45 dagar, men kan förlängas (detta kan bland annat göras på Trygg-Hansas hemsida). Det rekommenderas att du kompletterar Trygg-Hansa reseförsäkring med HemPlus och ResPlus, se nedan för mer information.

Reseförsäkringar

Trygg-Hansa reseförsäkring innehåller flera olika skydd. Om du råkar ut för en olycka eller sjukdom kan du ersättas, men glöm inte att spara samtliga originalkvitton för utgifter i samband med detta! Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan utnyttja de resekostnader du lagt ut i förväg ersätts du även, liksom om du tvingas åka hem i förväg.

Trygg-Hansa reseförsäkring täcker även ersättning om du eller ditt resgods blir försenat till eller från ditt resmål. Ett så kallat resestartskydd (ersättning för extra utgifter i samband med förseningar) och katastrofskydd ingår även i försäkringen. Katastrofskyddet gäller omedelbar hemresa om det uppstår en naturkatastrof eller om området där du befinner sig utsätts för ett terrorattentat alternativt om krig bryter ut.

När bör du teckna HemPlus?

HemPlus är ett tillägg som vanligen kallas för allriskförsäkring eller drulleförsäkring. Detta skydd innebär att du ersätts om du råkar ut för fickstöld eller om du av en händelse har sönder något i ditt hem eller under en flytt.

När bör du teckna ResPlus?

ResPlus innehåller både avbeställningsskydd och ersättningsresa och gäller för alla inom familjen och för ett obegränsat antal resor per år. ResPlus innebär även att du får en högre ersättning för personliga tillhörigheter som du tar med på resan.

Ett sista råd är att inte glömma att ta med ditt servicekort på resan. Det visar att din hemförsäkring även innehåller Trygg-Hansa reseförsäkring! Servicekortet kan du exempelvis hämta som pdf-fil på Trygg-Hansas hemsida.