Ordlista

Här följer de vanligaste orden på webbplatsen och beskrivningar. Här har vi kortfattat beskrivit varje del.

A

Avbeställningsskydd

Ett reseskydd som kan ge dig ersättning innan resa på grund av t.ex. sjukdom.

E

ERV

Europeiska ERV är ett internationellt försäkringsbolag som erbjuder ett stort utbud av privat- och tjänstereseförsäkringar.

G

Grönt kort

Ett grönt kort är ett bevis på att din fordon är trafikförsäkrad. Den behövs i en del länder. Kontakta din försäkringsbolag för att få ett sådant bevis.

R

Reseförsäkring

En försäkring som kan ge dig ersättning vid t.ex. olycka, sjukdom osv. Reseförsäkringen ger skydd under resa för både kortare och längre perioder. Villkoren varierar.

T

Tilläggsförsäkring

En tilläggsförsäkring kan exempelvis ge dig ett reseskydd till din befintliga hemförsäkring.