Nordea VISA reseförsäkring

Hur får jag reseförsäkring från Nordea?

Om minst hälften av din resas pris betalas med ett Bankkort från Nordea (Visa, MasterCard eller Mastercard Kreditkort) får du en reseförsäkring. I denna avgår även ett avbeställningsskydd. Du får även försäkringen om du betalar resan med hjälp av Nordeas internet- eller telefontjänst. Detta ingår i reseskyddet från Nordea:

  • Ersättning vid olycka (invaliditet eller dödsfall).
  • Ersättning för försenat bagage eller försenad transport.
  • Självriskskydd för bostad och bil (även hyrbil som är betalad med något av ovanstående kort).
  • Avbeställningsskydd.

Tänk på att resan måste påbörjas inom Norden för att försäkringen ska gälla!

Vilka gäller försäkringen för?

Du som betalar resan med något av de kort som nämns ovan är givetvis försäkrad. Om din familj åker med på resan täcks även de och detta gäller även barn under 23 år (även om de reser på egen hand).

Hur länge gäller försäkringen?

Du är försäkrad i maximalt 60 dagar från utresedatum med reseskyddet från Nordea.

Villkor för avbeställningsskyddet

Avbeställningsskyddet gäller om du tvingas avboka resan på grund av akut sjukdom, dödsfall eller olycka som drabbar dig, någon medresenär (som är försäkrad enligt ovan), någon närstående eller någon du ska hälsa på under resan.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du behöver göra en skadeanmälan ska du genast kontakta Europeiska ERV, då reseskyddet från Nordea erbjuds i samarbete med detta försäkringsbolag. Anmälan ska göras så snart som möjligt efter du har kommit hem från eller efter du tvingats avboka en resa.

Du bör ha ett grundläggande reseskydd när du gör en resa. Reseförsäkringen från Nordea täcker exempelvis inte läkarvård, rån eller överfall och bör därför bara ses som ett komplement till annan reseförsäkring.