Mastercard Reseförsäkring

Du har möjlighet att få Mastercard Reseförsäkring om du betalar din resa med Mastercard som tecknats hos SEB, Handelsbanken, Nordea eller Swedbank. Denna försäkring gäller för dig och din familj. Din familj innebär i detta fall make/maka, sambo eller registrerade partner samt hemmavarande barn under 23 år.

Hos SEB och Swedbank gäller försäkringen även för barnbarn under 23 år som följer med på resan. För att kunna ta del av Mastercard's reseförsäkring behöver resan påbörjas inom Norden. Nedan kan du läsa en sammanfattning om vilka villkor som gäller för respektive bank.

SEB

Vid betalning av minst 75 % av resans pris med Mastercard från SEB får du ett rese- och avbeställningsskydd. Du kan få ersättning för försenad avgång eller försenat bagage och skyddet gäller i upp till 60 dagar från utresedatum.

Avbeställningsskyddet gäller för resa som kostat minst 1000 kr exklusive moms och avgifter. Vid skadeanmälan ska du kontakta Trygg-Hansa, om resan betalades efter den 1 januari 2009. Betalade du resan före detta datum ska du istället kontakta Folksam.

Handelsbanken

Du måste betala minst 50 % av resans pris med Mastercard från Handelsbanken för att få Mastercard reseförsäkring inklusive avbeställningsskydd. Det ingår ersättning för:

  • Invaliditet/dödsfall
  • Försenat bagage eller avgång
  • Självriskskydd för hem och bil

Från och med utresedatum är du försäkrad i maximalt 60 dagar. Observera att avbeställningsskyddet gäller för en resa som kostat minst 750 kr. Du ska kontakta Zurich Försäkring om du behöver anmäla en skada/händelse.

Nordea

När du betalar minst halva resans pris med Mastercard från Nordea får du Mastercard Reseförsäkring med avbeställningsskydd. Det ingår även ersättning för:

  • Invaliditet eller dödsfall vid olycka
  • Försenad avgång/bagageförsening
  • Självrisk för bostad eller bil/hyrbil

Försäkringen gäller som längst i 60 dagar från utresedatum. Behöver du anmäla en händelse ska du vända dig till Europeiska ERV så snart som möjligt efter att du kommit hem.

Swedbank

För att automatiskt få Mastercard Reseförsäkring med kort från Swedbank ska du betala minst hälften av resan med Mastercard. Förutom avbeställningsskyddet som ingår är du försäkrad mot:

  • Ankomst- och bagageförsening
  • Dödsfall eller invaliditet vid olycka
  • Självriskskydd för hem- och bilförsäkring

Tänk på att avbeställningsskyddet endast gäller för resor som kostat minst 1000 kr exklusive moms och avgifter. Vid skadeanmälan ska du kontakta Folksam.

Kom ihåg att Mastercard Reseförsäkring inte täcker kostnader för rån/överfall, förlorad egendom eller innehåller rätts- eller ansvarsskydd. Detta innebär att du rekommenderas att teckna en fristående reseförsäkring hos ett försäkringsbolag alternativt titta över vad som gäller för din hemförsäkring vid resa.