Länsförsäkringar

Om du ska resa utomlands och har en hemförsäkring hos Länsförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i hela världen under de första 45 resdagarna. En fördel är att om du har barn som följer med på resan, men som normalt inte bor i samma stad som du, täcks de av samma reseskydd. Reser du i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet. Du har även möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som heter Utökat reseskydd.

Reseskyddet

Hos Länsförsäkringar innebär reseskyddet att du kan ersättas för kostnader i samband med akut sjukdom eller olycka, eller om du tvingas avbryta resan tidigare än planerat på grund av samma orsaker.

Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd får du ett skydd som täcker stöld, skada på incheckad bagage, försening av resa vid tekniska fel samt vid strejk. Läs mer om detta tillägg nedan.

Vistas du på resande fot i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet. Du har även möjlighet att i samråd med Länsförsäkringar lägga till extra skydd som kan vara bra att ha om du exempelvis ska studera eller arbeta utomlands under en längre tid. Det extra skyddet handlar bland annat om ersättning vid skada av dina ägodelar, om någon skulle kräva skadestånd av dig, om du behöver ta hjälp av en advokat eller om du skulle råka ut för rån eller misshandel. Ta kontakt med ditt närmaste kontor hos Länsförsäkringar för mer information om dessa extra tillägg!

När bör du teckna Utökat reseskydd?

Länsförsäkringar erbjuder en tilläggsförsäkring som heter Utökat reseskydd. Utökat reseskydd kan vara bra att teckna oavsett hur länge du tänkt resa och innehåller följande:

  • Avbeställningsskydd - om du exempelvis blir sjuk och inte kan resa.
  • Ersättningsresa - om du är sjuk under mer än halva resan.
  • Bagageförsening
  • Resestartskydd - om du på grund av exempelvis en olycka inte kommer iväg till ditt resmål på utsatt tid.
  • Det är möjligt att få ersättning vid strejk.

Glöm inte att ta med ditt servicekort, som är bifogat som en bilaga i ditt försäkringsbrev, när du ska resa. Servicekortet visar du upp om du under utlandsvistelsen behöver träffa en läkare. Har du tappat bort kortet kan du beställa ett nytt på Länsförsäkringars hemsida.