Handelsbanken Visa reseförsäkring

Hur får jag reseförsäkring från Handelsbanken?

Har du ett Bankkort Visa via Handelsbanken och betalar halva din resa med detta kort får du en reseförsäkring med avbeställningsskydd. Resan ska betalas på resebyrån/resebyråns hemsida eller med pengar från ditt Handelsbankenkonto (via internet, på ett bankkontor eller girotjänst). Numera kan du bara teckna dig för Bankkort Visa hos Handelsbanken, men har du ett Mastercard sedan tidigare via dem gäller försäkringen också. Detta kan du få ersättning för:

  • Invaliditet eller dödsfall vid olycka.
  • Försenat bagage (vid utresa inom Norden).
  • Försenad avgång (vid ut- och hemresa).
  • Självrisk för bil och bostad.

Vilka gäller försäkringen för?

Om du betalat resan med Bankkort Visa från Handelsbanken är hela din familj försäkrad. Detta gäller även barn som är under 23 år och som bor hemma. Reseförsäkringen gäller även om barnen inte bor på den adress som den betalande föräldern vid delad vårdnad.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i max 60 dagar från det att du lämnat ditt hem.

Villkor för avbeställningsskyddet

Du kan få ersättning med upp till 25 000 kr för varje försäkrad person om resan avbeställs. Alternativt kan du få upp till 75 000 kr totalt för alla de som inbegrips i försäkringen. Avbeställningsskyddet gäller för resa som kostat minst 750 kr och slutar gälla när resan påbörjats. Skyddet gäller för avbeställning av resa som görs på grund av något av följande alternativ:

  • Olycksfall, sjukdom eller dödsfall som du, en medresenär eller någon närstående råkar ut för.
  • Olycksfall, sjukdom eller dödsfall som någon du ska besöka råkar ut för.
  • Om din bostad skadas på ett allvarligt sätt.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Handelsbanken samarbetar med Zurich Nordic som hanterar kortförsäkringarna sedan 1 oktober 2013. Kontakta Zurich om du behöver göra en skadeanmälan eller om du vill ta del av deras fullständiga villkor.

Tänk på att reseskyddet från Handelsbanken bör fungera som ett komplement till din hemförsäkrings reseförsäkring. Försäkringen gäller inte i områden som Utrikesdepartementet avrått resenärer att åka till.